en en

Zmeny v Bankovej rade NBS

Novým členom Bankovej rady NBS (BR NBS) sa dnes stal Vladimír Dvořáček. Funkčné obdobie člena bankovej rady je päťročné. Dňa 1. apríla 2014 uplynulo funkčné obdobie členovi BR NBS Štefanovi Králikovi.

Vladimír Dvořáček

Banková rada NBS je najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska a v súčasnosti má štyroch členov, ktorými sú guvernér, jeden viceguvernér a dvaja ďalší členovia. Guvernéra a viceguvernéra vymenúva prezident Slovenskej republiky, ostatných členov menuje vláda SR.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.