en en

Zverejnenie konvergenčnej správy ECB 2008

Európska centrálna banka dnes zverejnila tlačovú správu ku Konvergenčnej správe ECB 2008, v ktorej je hodnotenie hospodárskej a právnej konvergencie desiatich členských štátov EÚ, vrátane Slovenska.

Plné znenie tlačovej správy ECB.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.