en en

Aktualizácia informácie (1) NBS k zúčtovaniu platieb 14. 5. 2018

Národná banka Slovenska oznamuje, že medzibankový platobný systém SIPS je funkčný.
Všetky tuzemské platby z dnešného dňa boli spracované.
V prípade, že majú klienti nezrealizované transakcie, je potrebné, aby sa obrátili na svoju banku.

Za spôsobené nepríjemnosti sa Národná banka Slovenska ospravedlňuje.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.