en en

Pracovné stretnutie - nová 10 € bankovka

Dňa 3. apríla 2014 sa v Národnej banke Slovenska uskutočnilo pracovné – informačné stretnutie k zavedeniu novej 10 eurovej bankovky série Európa. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia bánk, spracovateľov peňazí, dodávateľov bankovej techniky, obchodných reťazcov a maloobchodu.

Hlavným cieľom stretnutia bolo poskytnúť informácie nevyhnutné pre prípravu na zavedenie novej série 10 eurovej bankovky v čase, kedy do začiatku emisie zostáva približne šesť mesiacov.

Zhodnotenie emisie ES2 €5 a zavedenie ES2 €10 v Slovenskej republike. [.pdf, 246.4 kB]

Bankovka 10 EUR séria Európa [.pdf, 2207.8 kB]

Adaptácia zariadení na nové 10 eurové bankovky. [.pdf, 79.6 kB]

Informačné stretnutie 10E

Informačné stretnutie 10E