en en

Ukončenie vydávania 500 € bankoviek

Národná banka Slovenska 27. januára 2019 prestáva vydávať do obehu 500 € bankovky.
Existujúce bankovky 500 € zostávajú zákonným platidlom – občania ich môžu naďalej používať na platby či sporenie.
Rovnako môžu existujúce bankovky 500 € používať a ponechať v obehu aj banky, zmenárne a ďalšie obchodné subjekty.
Tak ako všetky ostatné eurové bankovky, aj 500 € bankovka sa bude dať v národných centrálnych bankách krajín eurozóny vymeniť bez časového obmedzenia.