en en

Archív

 • 2023
  POR. Č.PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Krista Bendová – 100. výročie narodenia
  emitovaná
  27. januára 2023
  2Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
  Prvá transfúzia krvi na Slovensku – 100. výročie
  emitovaná
  2. marca 2023
  3Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Viktor Kubal – 100. výročie narodenia
  emitovaná
  20. marca 2023
  4Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Spustenie parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava – 150. výročie
  emitovaná
  19. apríla 2023
  5Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Začiatok pravidelného vysielania československého rozhlasu – 100. výročie
  emitovaná
  17. mája 2023
  6Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – medveď hnedýemitovaná
  26. júna 2023
  7Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
  Chránená krajinná oblasť Vihorlat
  emitovaná
  5. septembra 2023
  8Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – bocian čiernyemitovaná
  20. septembra 2023
  9Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
  Začiatok pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava – 200. výročie
  emitovaná
  11. októbra 2023
  10Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
  Vznik Samovej ríše – 1400. výročie
  emitovaná
  14. novembra 2023
 • 2022
  POR. Č.
  PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Janko Kráľ – 200. výročie narodenia
  15. marca 2022
  2Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Ľudmila Podjavorinská – 150. výročie narodenia
  21. apríla 2022
  3Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranský1. júna 2022
  4Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
  Chránená krajinná oblasť Kysuce
  22. júna 2022
  5Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
  Erasmus program – 35. výročie
  1. júla 2022
  6Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
  Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa
  20. júla 2022
  7Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto – 650. výročie
  8. augusta 2022
  8Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – rys ostrovid23. augusta 2022
  9Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Začiatok osídľovania Kovačice Slovákmi – 220. výročie
  20. septembra 2022
  10Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
  Zostrojenie prvého parného stroja na odčerpanie vôd z baní v kontinentálnej Európe – 300. výročie
  5. októbra 2022

  Na základe rozhodnutia Bankovej rady NBS bola z emisného plánu vyradená strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou „Razba jednokorunovej mince – 100. výročie“.

 • 2021
  POR. Č.PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Janko Matúška – 200. výročie narodenia
  19. januára 2021
  2Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Vznik Speváckeho zboru slovenských učiteľov – 100. výročie
  12. marca 2021
  3Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Uvedenie do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici
  – 100. výročie
  21. apríla 2021
  4Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
  Objavenie Demänovskej jaskyne slobody – 100. výročie
  15. júna 2021
  5Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná22. júla 2021
  6Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Zdolanie prvej osemtisícovej hory (Nanga Parbat) slovenskými horolezcami – 50. výročie
  8. júla 2021
  7Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý14. septembra 2021
  8Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
  Nehmotné kultúrne dedičstvo SR – FUJARA, hudobný nástroj a jeho hudba
  18. október 2021
  9Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
  Alexander Dubček – 100. výročie narodenia
  26. november 2021
  10Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Alexander Dubček – 100. výročie narodenia
  26. november 2021
 • 2020
  POR. Č.PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Strieborná zberateľská euominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia
  28. februára 2020
  2Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Andrej Sládkovič – 200. výročie narodenia
  30. marca 2020
  3Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Maximilián Hell – 300. výročie narodenia
  27. mája 2020
  4Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
  Chránená krajinná oblasť Poľana
  17. septembra 2020
  5Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Štefan Banič – 150. výročie narodenia
  13. októbra 2020
  6Pamätná dvojeurová minca
  Vstup Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) – 20.výročie
  11. novembra 2020
  7Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
  Nitrianske knieža Svätopluk II.
  26. novembra 2020
 • 2019
  POR. Č.PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Zavedenie eura v Slovenskej republike – 10. výročie
  8. januára 2019
  2Pamätná dvojeurová minca
  Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia
  25. apríla 2019
  3Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia
  25. apríla 2019
  4Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Univerzita Komenského v Bratislave – 100. výročie vzniku
  27. júna 2019
  5Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Michal Bosák – 150. výročie narodenia
  10. októbra 2019
  6Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Vymenovanie Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa – 200. výročie
  5. novembra 2019
  7Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
  Veľkomoravské knieža Mojmír I.
  18. novembra 2019
 • 2018
  POR. Č.PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Pamätná dvojeurová minca
  Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie
  3. januára 2018
  2Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 25 eur
  Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie
  3. januára 2018
  3Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1150. výročie
  28. februára 2018
  4Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Adam František Kollár – 300. výročie narodenia
  13. marca 2018
  5Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie
  22. mája 2018
  6Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia
  10. júla 2018
  7Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968
  9. augusta 2018
  8Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Vznik Československej republiky – 100. výročie
  23. októbra 2018
  9Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
  Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.
  19. novembra 2018
 • 2017
  POR. Č.
  PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMET
  TERMÍN EMISIE
  1Pamätná dvojeurová minca
  Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti
  4. januára 2017
  2Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
  13. februára 2017
  3Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
  Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba
  15. mája 2017
  4Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Božena Slančíková-Timrava – 150. výročie narodenia
  20. septembra 2017
  5Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
  Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
  15. novembra 2017
 • 2016
  POR. Č.PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia
  19. januára 2016
  2Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
  Pamiatková rezervácia Banská Bystrica
  30. marca 2016
  3Pamätná dvojeurová minca
  Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
  7. marca 2016
  4Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
  Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie
  17. mája 2016
  5Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
  14. júna 2016
  6Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia
  21. októbra 2016
  7Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
  Ján Jessenius – 450. výročia narodenia
  15. novembra 2016
 • 2015
  POR. Č.PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Svetové prírodné dedičstvo UNESCO – Karpatské bukové pralesy
  23.marca 2015
  2Pamätná dvojeurová minca
  Vlajka Európskej únie – 30. výročie
  24. septembra 2015
  3Pamätná dvojeurová minca
  Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia
  23. októbra 2015
  4Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia
  23. októbra 2015
  5Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
  Svetové prírodné dedičstvo UNESCO – Karpatské bukové pralesy.
  3.decembra 2015

  Oznámenie o vyradení striebornej zberateľskej euromince z emisného plánu NBS (100. výročie podpísania Clevelandskej dohody)

 • 2014
  POR. Č.PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia
  20. januára 2014
  2Pamätná dvojeurová minca
  Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie – 10. výročie
  1. apríla 2014
  3Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
  Chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov
  18. júna 2014
  4Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
  Veľkomoravský panovník Rastislav
  3. novembra 2014
 • 2013
  POR. Č.PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku
  11. januára 2013
  2Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
  Pamiatková rezervácia Košice,
  Košice – Európske hlavné mesto kultúry
  25. februára 2013
  3Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Jozef Karol Hell – 300. výročie narodenia
  24. mája 2013
  4Pamätná dvojeurová minca
  Príchod misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu – 1150. výročie
  5. júla 2013
  5Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Matica slovenská – 150. výročie založenia
  2. augusta 2013
  6Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
  Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Maximiliána
  18. november 2013
 • 2012
  POR. Č.PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Pamätná dvojeurová minca
  Hotovostná eurová mena – 10. výročie zavedenia
  2. januára 2012
  2Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
  Pamiatková rezervácia Trenčín
  19. marca 2012
  3Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Majster Pavol z Levoče
  24. mája 2012
  4Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Chatam Sofer – 250. výročie narodenia
  18. júna 2012
  5Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Anton Bernolák – 250. výročie narodenia
  18. septembra 2012
  6Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
  Bratislavské korunovácie – 300. výročie korunovácie Karola III.
  10. decembra 2012
 • 2011
  POR. Č.PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Pamätná dvojeurová minca
  Vyšehradská skupina – 20. výročie vzniku
  10. januára 2011
  2Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Zoborské listiny – 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín
  16. marca 2011
  3Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Memorandum národa slovenského – 150. výročie prijatia
  17. máj 2011
  4Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Ján Cikker – 100. výročie narodenia
  20. júla 2011
  5Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
  Pamiatková rezervácia Trnava
  27. septembra 2011
  6Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
  Nitrianske knieža Pribina – 1150. výročia úmrtia
  7. decembra 2011
 • 2010
  POR. Č.ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Svetové dedičstvo UNESCO
  Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
  15. marca 2010
  2Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Martin Kukučín – 150. výročie narodenia
  3. mája 2010
  3Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
  Ochrana prírody a krajiny – Národný park Poloniny
  29. septembra 2010
  4Zlatá zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 100 eur
  Svetové dedičstvo UNESCO
  Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
  1. decembra 2010
 • 2009
  POR. Č.PAMÄTNÁ/ZBERATEĽSKÁ EUROMINCA – NÁMETTERMÍN EMISIE
  1Pamätná dvojeurová minca
  Hospodárska a menová únia – 10. výročie
  emitovaná
  7. januára 2009
  2Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 10 eur
  Aurel Stodola – 150. výročie narodenia
  emitovaná
  27. apríla 2009
  3Strieborná zberateľská eurominca nominálnej hodnoty 20 eur
  Ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra
  emitovaná
  16. júna 2009
  4Pamätná dvojeurová minca
  17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu – 20. výročie
  emitovaná
  10. novembra 2009