en en

Kríž z Veľkej Mače

Kríž z Veľkej Mače

Bronzový liaty kríž z obdobia Veľkej Moravy so zobrazením Sv. Trojice pochádza z archeologického nálezu vo Veľkej Mači. Motív je symbolom historických koreňov kresťanstva na území Slovenska a kontinuity veľkomoravskej tradície v historickom povedomí slovenského národa. Kompozíciu návrhu dotvára naznačený dvojkríž a písmeno „E“ ako symbol Európy.