en en

Panenská veža hradu Devín

Panenská veža hradu Devín

Hrad Devín, ležiaci na brale nad sútokom riek Moravy a Dunaja, je symbolom slovanskej minulosti a spolupatričnosti. Vo veľkomoravskom období bol najvýznamnejším pohraničným hradom. Na návrhu je zobrazená renesančná Panenská veža hradu.