en en

Madona s Ježiškom z Kremnice

Madona s Ježiškom z Kremnice

Drevená soška Madony s Ježiškom stojacej na polmesiaci je z obdobia okolo roku 1500. Toto cenné neskorogotické dielo pochádza z Kremnice. Je nielen symbolom kresťanstva, ale aj ochrany a materstva.