en en

Madona s Ježiškom z hlavného oltára farského kostola v Levoči od Majstra Pavla

Madona s Ježiškom z hlavného oltára farského kostola v Levoči od Majstra Pavla

Je dielom najvýznamnejšieho predstaviteľa neskorogotického sochárstva na Slovensku Majstra Pavla. V Levoči založil a viedol vlastnú rezbársku dielňu, v ktorej pracovali niekoľkí významní rezbári. Plastika je súčasťou hlavného oltára farského kostola sv. Jakuba v Levoči, ktorý je najvyšším pôvodným gotickým krídlovým oltárom v Európe. Madona s dieťaťom je nielen symbolom kresťanstva, ale aj ochrany a materstva.