en en

Sv. Cyril a sv. Metod

Sv. Cyril a sv. Metod

Sv. Cyrili-Konštantín (827 – 869) a svätý Metod (814 – 885), prví slovanskí vierozvestovia a zakladatelia slovanského písomníctva (Sv. Cyril zostavil slovanské písmo – hlaholiku), prišli na Veľkú Moravu roku 863. Založili učilište na výchovu kňazov, ktoré sa stalo centrom kultúry, vzdelanosti a literárnej tvorby. Dosiahli, že v roku 868 schválil slovanskú liturgiu aj pápež Hadrián II. a  starosloviensky jazyk sa dostal na úroveň ostatných vtedajších kultúrnych jazykov latinčiny, gréčtiny a hebrejčiny.