en en

Jednoduchý spôsob overovania pravosti euromincí

Jednoduchú kontrolu podozrivých euromincí nemusí vykonať len odborník, ale ich základné overenie je možné uskutočniť aj bez zložitých nástrojov a zariadení. Stačí na to malý magnet a prípadne lupa.

1. Vizuálne posúdenie

A. Kontrola razby

Kontrola razby

Pravé mince:
Reliéf mincí je zreteľný a ostrý. Povrch mimo reliéfu (mincové pole) je hladký.

Falošné mince:
Ich reliéf je často neostrý, málo výrazný. Povrch mince mimo reliéfu je často nerovný, zvlnený a narušený bodkami a linkami.
Spoj medzi stredom a vonkajším prstencom 1- a 2-eurovej mince je nedokonalý, prípadne sa stred mince uvoľňuje alebo v niektorých prípadoch vypadáva.

B. Kontrola hrany

Kontrola hrany

Pravé mince:
Na hranách majú ostré kontúry vrúbkovania. Na hrane 2-eurovej mince je zreteľné a dobre čitateľné písmo alebo číslo a symboly.

Falošné mince:
Text na hrane je vyrazený nekvalitne, často s odlišným typom písma a s gramatickými chybami. Kontúry vrúbkovania sú neostré.

C. Kontrola farebnosti

Kontrola farebnosti

Pravé mince:
Ich farba je stála a nikdy sa neošúcha, čo je dané priamo zložením použitých zliatin kovov.

Falošné mince:
Farba falošných mincí je nestála, lebo nie sú vyrobené z originálneho mincového materiálu. Farba povrchu je často napodobnená pokovením alebo povlakom. Povlak sa najskôr ošúcha na najvyšších miestach reliéfu mince.

2. Test pomocou magnetu

Test pomocou magnetu

Euromince 1 euro a 2 eurá:
Ich stredná časť je mierne (slabo) magnetická a mince sú ľahko priťahované magnetom. Ak mincu dáme do zvislej polohy a na jej hranu priložíme magnet, minca pri ľahkom potrasení z magnetu spadne.
Vonkajší prstenec pravých 1- a 2-eurových mincí je nemagnetický.
Falošné 1- a 2-eurové mince bývajú často bez magnetických vlastností, prípadne sú priťahované magnetom veľmi silno. Závisí to od toho, aké kovy boli použité na ich výrobu.

Euromince 10 centov, 20 centov a 50 centov:
Tieto mince sú nemagnetické.

Euromince 1 cent, 2 centy a 5 centov:
Tieto mince sú
silne magnetické.

Pri overovaní pravosti euromincí si treba uvedomiť, že pravé mince sa vyrábajú v akreditovaných mincovniach a razia sa na špeciálnych mincových strojoch s originálnymi razidlami z mincových platničiek so špecifickými vlastnosťami. Mincovne dokážu pri razbe zabezpečiť dodržanie stanovenej technickej špecifikácie v rámci určených tolerančných pásiem, ale aj trvale opakovateľnú kvalitu mincí.

Pravé euromince majú niekoľko rozlišovacích charakteristík. Ak jedna z nich chýba, minca je podozrivá a mala by byť postúpená na odbornú expertízu.