en en

Rozlišovacie a ochranné prvky euromincí

Euromince majú viacero technických parametrov, ktoré sťažujú ich falšovanie. Dôležitý je ich vzhľad, ktorý umožňuje ľahkú rozpoznateľnosť mincí rôznych nominálnych hodnôt, a to i osobami so zrakovým postihnutím. Charakteristickými prvkami, ktoré sú na eurominciach ľahko viditeľné a podľa ktorých ich možno rozlíšiť sú:

 • rôzna veľkosť (priemer),
 • rôzna hmotnosť,
 • rôzna hrúbka,
 • rôzna farba,
 • rôzne vyhotovenie hrany,
 • rôzna nominálna hodnota, ktorá je na lícnej (spoločnej) strane výrazne vyznačená veľkou číslicou.

(Základné parametre euromincí)

Špecifické materiály použité na razbu euromincí, ich vlastnosti a technické parametre sú dôležitým prvkom proti zneužívaniu falošných mincí v predajných automatoch. Tomuto zámeru napomáhajú nasledovné vlastnosti všetkých ôsmich nominálnych hodnôt euromincí:

 • Sotisfikovaná bimetalová a sendvičová úprava mincí najvyšších nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá, kde stred mince má špecifické „slabo“ magnetické vlastnosti.
 • Špeciálna zliatina (tzv. „severské zlato„), ktorá sa používa výlučne na výrobu mincových platničiek, z ktorých sú vyrobené mince v nominálnych hodnotách 10, 20 a 50 centov.
 • Tri najnižšie nominálne hodnoty euromincí 1 cent, 2 centy a 5 centov sú vyrobené
  z ocele pokovenej meďou.
 • Hrany mincí sú rozdielne a odlišujú sa podľa nominálnych hodnôt mincí. Mince v nominálnej hodnote 2 eurá majú na hrane okrem vrúbkovania aplikovaný nápis, číslicu, resp. symboly. Nápisy a symboly na hranách 2-eurových mincí sú rôzne a odlišujú sa podľa krajín ich vydania.
 • Mince nominálnej hodnoty 1 euro majú na hrane jemné vrúbkovanie, ktoré sa strieda s hladkou plochou.
 • Mince s nominálnou hodnotou 50 a 10 centov majú na hrane vrúbkovanie. Dvadsať centová eurominca má hladkú hranu a tvar „španielskeho kvetu“.
 • Hrany mincí s najnižšou nominálnou hodnotou 5 centov a 1 cent sú hladké a hrana dvojcentovej mince je hladká s ryhou po obvode.

Koordináciu aktivít zameraných proti falšovaniu eurových mincí zabezpečuje Európsky úrad pre boj proti podvodom, ktorý je známy pod skratkou OLAF. Národné analytické centrum pre overovanie pravosti podozrivých a mincí, ktoré spolupracuje s európskymi orgánmi, je vytvorené v Národnej banke Slovenska.