en en

Slovenské strany euromincí

2 eurá

2 eurá – národná strana

1 euro

1 euro – národná strana

Dvojkríž na trojvrší je erbovým znamením štátneho znaku, jedného zo štátnych symbolov Slovenskej republiky. Dvojkríž je rozvrhnutý do kruhovej plochy. Jej pozadie tvorí reliéf štylizovaných skál, ktoré sú vyjadrením stálosti a pevnosti štátu.
Autor výtvarného návrhu:
akad. sochár Ivan Řehák, katedra architektúry, Stavebná fakulta STU Bratislava

50 centov

50 centov

20 centov

20 centov

10 centov

10 centov

Bratislavský hrad je charakteristickou dominantou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Je národnou kultúrnou pamiatkou, patrí k najznámejším symbolom Bratislavy a je jej najnavštevovanejšou pamätihodnosťou. Do motívu hradu je zakomponovaný štátny znak, jeden z oficiálnych štátnych symbolov Slovenskej republiky.
Autori výtvarného návrhu:
Ján Černaj, Mincovňa Kremnica, š. p.
Pavel Károly, Škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica 

5 centov

5 centov

2 centy

2 centy

1 cent

1 cent

Kriváň
Tatranský štít Kriváň je spätý s významnými udalosťami slovenského národa. Ako cieľ národných vychádzok štúrovcov zohral významnú úlohu v boji za národné uvedomenie. V jeho oblasti prebiehali boje za slobodu počas Slovenského národného povstania. Stal sa preto symbolom ochrany svojbytnosti slovenského národa a jeho historického územia.
Autor výtvarného návrhu:
Drahomír Zobek, medailér, Kremnica (autor všetkých súčasných obehových korunových mincí)

Verzia pre tlač – obrázky komprimované v ZIP súbore, veľkosť 32 MB.
Formát: TIF, rozlíšenie: 1814×1814 px (cca 15×15 cm/300 dpi).

Informácie zverejňované na internetovej stránke NBS je povolené ukladať, rozmnožovať a ďalej používať bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska však musí byť uvedená ako zdroj informácií a príslušný elektronický súbor nesmie byť obsahovo ani inak pozmeňovaný.