en en

Slovenská republika – 25. výročie vzniku

Bankovky a mince, Slovenská republika – 25. výročie vzniku

Autor výtvarného návrhu: Pavel Károly
Náklad: 1 milión mincí
(z toho 3 500 mincí v proof-like vyhotovení, ktoré sú určené na propagačné účely Národnej banky Slovenska)
Emisia: 3. 1. 2018

  • Popis euromince

    Na národnej strane pamätnej mince sú zobrazené mapa Slovenskej republiky, symbolická brána a znak eura s časťou hviezd Európskej únie, čo vyjadruje začlenenie Slovenskej republiky do Európskej únie a eurozóny. Štátny znak Slovenskej republiky je v ľavej časti mincového poľa. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise vnútorného kruhu v spodnej časti mincového poľa. Dátum vzniku Slovenskej republiky „1.1.1993“ a letopočet „2018“ sú pod mapou Slovenskej republiky. Nad nimi sú zobrazené značka Mincovne Kremnica, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany mince Pavla Károlyho „PK“. Pri okraji pamätnej mince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd vlajky Európskej únie.