en en

Predaj (výmena) pamätných mincí

Predajné miesta pamätných mincí v Národnej banke Slovenska

Miesto Adresa Čas predaja Kontakt
Národná banka Slovenska pondelok až piatok Tel. číslo
Centrálna pokladnica Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
7:30 – 12:00 02/578 727 82
02/578 727 89
Expozitúra Nové Zámky T.G. Masaryka 3
940 62 Nové Zámky
7:30 – 12:00 035/692 27 00
Expozitúra Banská Bystrica Národná 10
975 77 Banská Bystrica
7:30 – 12:00 048/472 04 10
048/472 04 01
Expozitúra Žilina Antona Bernoláka 74
010 01 Žilina
7:30 – 12:00 041/707 55 00
Expozitúra Košice Slovenskej jednoty 14
041 41 Košice
7:30 – 12:00 055/720 85 10
Expozitúra Poprad Dostojevského 4444/26
058 02 Poprad
7:30 – 12:00 052/788 70 41
Zmluvní partneri NBS pre predaj numizmatického zberateľského materiálu