en en

200. výročie plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, 200. výročie plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave
Bankovky a mince, 200. výročie plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave

Devätnáste storočie, storočie pary, prinieslo rozvoj paroplavby aj v rakúskej monarchii. Už v roku 1817 sa na Dunaji objavil prvý parník Carolina, ktorý vo Viedni skonštruoval Antal Bernhard/Anton Bernard (1779 – 1830). Drevený kolesový parník meral 15 metrov, bol široký 3,5 m a mal výšku boku 2,3 m. Parný stroj mal výkon 24 konských síl a proti prúdu dokázal vliecť 45 ton nákladu. Skúšku parníka na dlhšiu vzdialenosť uskutočnili 2. septembra 1818 plavbou z Viedne do Bratislavy, ktorá trvala tri hodiny. Parník zakotvil v prístavisku oproti Korunovačnému pahorku (dnes Námestie Ľudovíta Štúra). Na druhý deň zvedavcom podľa novín Pressburger Zeitung predviedol niekoľko obratov po prúde a proti prúdu a pokračoval do Pešti. Na historickú prvú plavbu proti prúdu vyplával z Pešti 16. septembra 1818. Plavil sa len počas dňa a do Komárna priplával 26. septembra 1818.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazená technická schéma parného stroja parolode Carolina, ktorá sa v roku 1818 ako prvý parník plavila po Dunaji v Bratislave. V ľavej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. Nad ním je názov štátu SLOVENSKO. V spodnej časti mincového poľa je letopočet 2018. Značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince ak. soch. Zbyňka Fojtů ZF sú v pravej hornej časti mincového poľa.

  Rubová strana:
  Na rube mince je z nadhľadu zobrazený parník Carolina s dobovou vedutou Bratislavy v pozadí. Označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO je v opise v spodnej časti mincového poľa. Nápis PRVÝ PARNÍK V BRATISLAVE je v opise v hornej časti mincového poľa. Rok uskutočnenia prvej plavby parníka na Dunaji v Bratislave 1818 je pri ľavom okraji mince.

 • Údaje o minci
  Autor:ak. soch. Zbyněk Fojtů
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:– VIEDEŇ – BRATISLAVA – BUDAPEŠŤ
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:2 750 kusov v bežnom vyhotovení
  5 650 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:22. 5. 2018