en en

100. výročie vzniku Československej republiky

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, 100. výročie vzniku Československej republiky
Bankovky a mince, 100. výročie vzniku Československej republiky

Československá republika bola vyhlásená v Prahe 28. októbra 1918. Slováci sa k nej prihlásili o dva dni neskôr, 30. októbra 1918 na ustanovujúcom zhromaždení novoutvorenej Slovenskej národnej rady v Martine. O vznik Československej republiky sa svojimi aktivitami počas 1. svetovej vojny zaslúžili predstavitelia zahraničného i domáceho odboja v českých krajinách i na Slovensku. Zásluhy patria najmä Tomášovi Garriguovi Masarykovi, ktorý sa stal jej prvým prezidentom, a jeho dvom hlavným spolupracovníkom Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a Edvardovi Benešovi. Vznik Československej republiky je jedným z najvýznamnejších medzníkov v historickom vývoji Slovenska. Po desaťročiach obmedzení v Uhorsku získali Slováci priestor pre plnohodnotný a všestranný národný vývoj, ktorý im umožnil definitívne sa doformovať na moderný európsky národ.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazený stredný štátny znak Československej republiky. V popredí vľavo od neho je štátny znak Slovenskej republiky a vpravo označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO. V hornej časti mincového poľa je názov štátu SLOVENSKO. Nad ním je letopočet 2018. Značka Mincovne Kremnica, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince akad. soch. Zbyňka Fojtů ZF sú v spodnej časti mincového poľa.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazená mapa Československej republiky. Pod ňou je legionársky znak používaný československými légiami počas prvej svetovej vojny, ktorý je po oboch stranách doplnený lipovými vetvičkami. Nad mapou je v dvoch riadkoch uvedený dátum 28. OKTÓBER 1918. Pri okraji mince je v opise nápis VZNIK ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY.

 • Údaje o minci
  Autor:ak. soch. Zbyněk Fojtů
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:lipové listy
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Filip Čerťaský
  Náklad:3 250 kusov v bežnom vyhotovení
  7 550 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:23. 10. 2018