en en

Emisie dlhových cenných papierov vydaných v súlade s ustanovením § 210 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Aktuálny stav k 31.12.2015

Spoločnosť ISIN Celková menovitá hodnota Mena Dátum vydania Dátum splatnosti Druh CP
Všeobecná úverová banka,a.s. SK4120004946 500 000 000 SKK 09.03.2006 09.03.2021 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa,a.s. SK4120004961 500 000 000 SKK 29.03.2006 29.03.2016 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120005505 500 000 000 SKK 27.07.2007 27.07.2027 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120005547 1 000 000 000 SKK 05.09.2007 05.09.2032 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120005679 600 000 000 SKK 29.11.2007 29.11.2037 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120005711 800 000 000 CZK 17.12.2007 17.12.2017 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120005869 750 000 000 SKK 19.03.2008 19.03.2016 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120005893 750 000 000 SKK 31.03.2008 31.03.2020 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120005927 500 000 000 SKK 16.04.2008 16.04.2021 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120006271 750 000 000 SKK 26.09.2008 26.09.2025 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120006636 150 000 000 EUR 19.05.2009 19.05.2016 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120007154 100 000 000 EUR 08.04.2010 08.04.2017 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120007436 100 000 000 EUR 30.09.2010 30.09.2018 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120007642 80 000 000 EUR 10.12.2010 10.12.2019 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120007725 3 000 000 EUR 10.02.2011 10.08.2017 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120007733 15 000 000 EUR 04.03.2011 04.03.2016 hypotekárny záložný list
Tatra banka, akciová spoločnosť SK4120007709 60 000 000 EUR 31.03.2011 31.03.2016 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120007964 15 000 000 EUR 15.07.2011 15.01.2016 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120008004 100 000 000 EUR 28.07.2011 28.07.2018 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008020 10 000 000 EUR 26.08.2011 26.02.2016 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120008061 35 000 000 EUR 16.09.2011 16.03.2016 hypotekárny záložný list
Tatra banka, akciová spoločnosť SK4120008012 60 000 000 EUR 22.09.2011 22.09.2016 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120008129 700 000 000 CZK 26.09.2011 26.09.2016 hypotekárny záložný list
Tatra banka, akciová spoločnosť SK4120008137 10 000 000 EUR 14.10.2011 14.10.2031 hypotekárny záložný list
Tatra banka, akciová spoločnosť SK4120008145 10 000 000 EUR 14.10.2011 14.10.2018 hypotekárny záložný list
Československá obchodná banka, a.s. SK4120008160 40 000 000 EUR 07.11.2011 07.11.2016 hypotekárny záložný list
Československá obchodná banka, a.s. SK4120008178 25 000 000 EUR 07.11.2011 07.11.2031 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120008228 15 000 000 EUR 29.11.2011 29.11.2030 hypotekárny záložný list
Sberbank Slovensko, a.s. SK4120007998 2 000 000 EUR 01.12.2011 01.12.2021 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008186 15 000 000 EUR 07.12.2011 07.12.2016 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008269 10 000 000 EUR 27.01.2012 27.07.2016 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120008350 20 000 000 EUR 06.02.2012 06.02.2016 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008319 10 000 000 EUR 24.02.2012 24.02.2016 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120008418 40 000 000 EUR 07.03.2012 07.03.2017 hypotekárny záložný list
Sberbank Slovensko, a.s. SK4120008459 15 000 000 EUR 28.03.2012 28.03.2018 hypotekárny záložný list
Československá obchodná banka, a.s. SK4120008467 40 000 000 EUR 05.04.2012 05.04.2017 hypotekárny záložný list
Československá obchodná banka, a.s. SK4120008483 400 000 000 CZK 20.04.2012 20.01.2016 hypotekárny záložný list
Československá obchodná banka, a.s. SK4120008491 400 000 000 CZK 20.04.2012 20.04.2016 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008533 35 000 000 EUR 02.05.2012 02.05.2017 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120008541 15 000 000 EUR 02.05.2012 02.05.2017 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008590 20 000 000 EUR 12.06.2012 12.06.2017 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008327 5 000 000 EUR 14.06.2012 14.12.2016 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120008608 20 000 000 EUR 21.06.2012 21.06.2027 hypotekárny záložný list
Československá obchodná banka, a.s. SK4120008640 25 000 000 EUR 09.07.2012 09.07.2036 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120008624 50 000 000 EUR 11.07.2012 11.07.2022 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008582 10 000 000 EUR 18.07.2012 18.01.2017 hypotekárny záložný list
OTP Banka Slovensko, a.s. SK4120008715 10 000 000 EUR 28.09.2012 28.09.2016 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008772 10 000 000 EUR 28.09.2012 28.09.2018 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008830 15 000 000 EUR 30.10.2012 30.10.2017 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008897 3 300 000 EUR 12.12.2012 12.12.2019 hypotekárny záložný list
Sberbank Slovensko, a.s. SK4120008921 40 000 000 EUR 28.12.2012 28.12.2017 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120008939 70 000 000 EUR 16.01.2013 15.12.2023 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008947 3 300 000 EUR 17.01.2013 17.01.2025 hypotekárny záložný list
Sberbank Slovensko, a.s. SK4120008970 13 500 000 EUR 24.01.2013 24.01.2018 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008988 15 000 000 EUR 01.02.2013 01.08.2016 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009028 25 000 000 EUR 15.02.2013 15.02.2018 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120008996 5 000 000 EUR 20.02.2013 20.02.2019 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009036 5 000 000 EUR 15.03.2013 15.03.2019 hypotekárny záložný list
Československá obchodná banka, a.s. SK4120009069 60 000 000 EUR 20.03.2013 20.03.2017 hypotekárny záložný list
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky SK4120009051 30 000 000 EUR 27.03.2013 27.03.2018 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120009093 30 000 000 EUR 05.04.2013 05.04.2019 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009085 5 000 000 EUR 15.04.2013 15.04.2019 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120009101 5 000 000 EUR 22.04.2013 22.04.2018 hypotekárny záložný list
Tatra banka, akciová spoločnosť SK4120009184 40 000 000 EUR 29.05.2013 29.05.2016 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009218 7 000 000 EUR 05.06.2013 05.06.2028 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009226 5 000 000 EUR 17.06.2013 17.12.2019 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120009259 700 000 000 CZK 20.06.2013 20.06.2018 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009283 5 000 000 EUR 10.07.2013 10.01.2020 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009317 5 000 000 EUR 02.08.2013 02.08.2019 hypotekárny záložný list
Tatra banka, a.s. SK4120009424 50 000 000 EUR 19.08.2013 19.01.2017 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009390 7 000 000 EUR 23.08.2013 23.08.2019 hypotekárny záložný list
Československá obchodná banka, a. s. SK4120009432 60 000 000 EUR 30.08.2013 30.08.2016 hypotekárny záložný list
Tatra banka, a.s. SK4120009440 50 000 000 EUR 03.09.2013 03.09.2018 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009457 7 000 000 EUR 23.09.2013 23.09.2019 hypotekárny záložný list
Tatra banka, a.s. SK4120009473 50 000 000 EUR 24.09.2013 24.02.2016 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009481 7 000 000 EUR 23.10.2013 23.10.2019 hypotekárny záložný list
Prima banka Slovensko, a.s. SK4120009531 30 000 000 EUR 25.10.2013 25.10.2016 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009549 7 000 000 EUR 20.11.2013 20.11.2019 hypotekárny záložný list
UniCredit Bank Slovakia a. s. SK4120009598 10 000 000 EUR 20.11.2013 20.11.2018 hypotekárny záložný list
Tatra banka, a.s. SK4120009580 40 000 000 EUR 21.11.2013 21.11.2017 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009689 3 500 000 EUR 11.12.2013 11.12.2019 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009721 30 000 000 EUR 17.12.2013 17.12.2018 hypotekárny záložný list
Sberbank Slovensko, a.s. SK4120009713 20 000 000 EUR 18.12.2013 18.12.2017 hypotekárny záložný list
Tatra banka, a.s. SK4120009705 40 000 000 EUR 19.12.2013 19.05.2017 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009648 15 000 000 EUR 20.12.2013 20.12.2019 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009796 30 000 000 EUR 12.02.2014 12.02.2016 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009804 5 000 000 EUR 21.02.2014 21.02.2029 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120009820 10 000 000 EUR 03.03.2014 03.03.2020 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009861 20 000 000 EUR 12.03.2014 12.03.2018 hypotekárny záložný list
Tatra banka, akciová spoločnosť SK4120009838 50 000 000 EUR 13.03.2014 13.03.2017 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009812 10 000 000 EUR 24.03.2014 24.03.2021 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120009846 10 000 000 EUR 24.03.2014 24.09.2020 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009895 15 000 000 EUR 25.03.2014 25.03.2022 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120009879 10 000 000 EUR 27.03.2014 27.03.2021 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120009887 50 000 000 EUR 27.03.2014 27.03.2024 hypotekárny záložný list
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky SK4120009903 10 000 000 EUR 31.03.2014 31.03.2018 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009952 15 000 000 EUR 28.04.2014 28.04.2017 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009333 5 000 000 EUR 12.05.2014 12.05.2021 hypotekárny záložný list
Československá obchodná banka, a.s. SK4120010026 55 000 000 EUR 30.05.2014 30.05.2018 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010034 15 000 000 EUR 11.06.2014 11.06.2021 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120010042 10 000 000 EUR 16.06.2014 16.12.2020 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010117 56 000 000 EUR 07.07.2014 07.07.2017 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010075 5 000 000 EUR 16.07.2014 16.07.2021 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120010141 50 000 000 EUR 28.07.2014 28.07.2019 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120009945 10 000 000 EUR 18.08.2014 18.08.2016 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010216 45 000 000 EUR 20.08.2014 20.08.2018 hypotekárny záložný list
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky SK4120010208 15 000 000 EUR 28.08.2014 30.08.2021 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120010182 50 000 000 EUR 29.09.2014 30.09.2019 hypotekárny záložný list
Tatra banka, a.s. SK4120010299 30 000 000 EUR 07.10.2014 hypotekárny záložný list
Tatra banka, a.s. SK4120010349 50 000 000 EUR 28.10.2014 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010356 15 000 000 EUR 12.11.2014 hypotekárny záložný list
VÚB, a.s. SK4120010364 5 000 000 EUR 14.11.2014 hypotekárny záložný list
Československá obchodná banka, a.s. SK4120010315 15 000 000 EUR 27.11.2014 hypotekárny záložný list
Tatra banka, a.s. SK4120010455 50 000 000 EUR 29.01.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010489 35 000 000 EUR 02.02.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010513 50 000 000 EUR 11.02.2015 hypotekárny záložný list
Československá obchodná banka, a.s. SK4120010406 10 000 000 EUR 27.02.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010521 5 000 000 EUR 03.03.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010547 25 000 000 EUR 09.03.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010588 10 000 000 EUR 16.03.2015 hypotekárny záložný list
Tatra banka, a.s. SK4120010604 50 000 000 EUR 25.03.2015 hypotekárny záložný list
OTP Banka Slovensko, a.s. SK4120010620 10 000 000 EUR 30.03.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010612 30 000 000 EUR 31.03.2015 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120010646 100 000 000 EUR 27.04.2015 hypotekárny záložný list
Tatra banka, a.s. SK4120010711 50 000 000 EUR 29.04.2015 hypotekárny záložný list
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky SK4120010752 30 000 000 EUR 25.05.2015 hypotekárny záložný list
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky SK4120010760 15 000 000 EUR 25.05.2015 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120010794 100 000 000 EUR 09.06.2015 hypotekárny záložný list
Prima banka Slovensko, a.s. SK4120010737 65 000 000 EUR 12.06.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010745 5 000 000 EUR 16.06.2015 hypotekárny záložný list
Československá obchodná banka, a. s. SK4120010869 50 000 000 EUR 26.06.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010877 0 EUR 24.07.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010943 0 EUR 30.07.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010950 0 EUR 04.08.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010968 0 EUR 04.08.2015 hypotekárny záložný list
Tatra banka, a.s. SK4120011016 0 EUR 21.08.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120010984 5 000 000 EUR 28.08.2015 hypotekárny záložný list
VÚB, a.s. SK4120011040 100 000 000 EUR 11.09.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120011024 5 000 000 EUR 25.09.2015 hypotekárny záložný list
VÚB, a.s. SK4120011065 100 000 000 EUR 29.09.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120011081 5 000 000 EUR 29.10.2015 hypotekárny záložný list
Všeobecná úverová banka, a.s. SK4120011149 0 EUR 29.10.2015 hypotekárny záložný list
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky SK4120011123 30 000 000 EUR 04.11.2015 hypotekárny záložný list
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky SK4120011131 15 000 000 EUR 04.11.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120011206 40 000 000 EUR 05.11.2015 hypotekárny záložný list
Sberbank Slovensko, a.s. SK4120011214 50 000 000 EUR 26.11.2015 hypotekárny záložný list
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky SK4120011248 30 000 000 EUR 26.11.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120011198 5 000 000 EUR 27.11.2015 hypotekárny záložný list
Československá obchodná banka, a.s. SK4120011263 50 000 000 EUR 30.11.2015 hypotekárny záložný list
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky SK4120011305 20 000 000 EUR 10.12.2015 hypotekárny záložný list
Slovenská sporiteľňa, a.s. SK4120011321 20 000 000 EUR 10.12.2015 hypotekárny záložný list
OTP Banka Slovensko, a.s. SK4120011255 16 000 000 EUR 17.12.2015 hypotekárny záložný list
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky SK4120011313 20 000 000 EUR 17.12.2015 hypotekárny záložný list
Tatra banka, a.s. SK4120011354 20 000 000 EUR 17.12.2015 hypotekárny záložný list