en en

Kótovaný hlavný trh

Aktuálny stav k 31. 03. 2021

Čís. r. Názov emitenta IČO ISIN TRH DRUH
1 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. 0031411690 SK1120008034 kótovaný hlavný A
2 SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. 0031411690 SK1120010386 kótovaný hlavný A