en en

Kótovaný paralelný trh

Aktuálny stav k 31. 03. 2021

Čís. r. Názov emitenta IČO ISIN TRH DRUH
1 Biotika a.s. 0031561900 CS0009013453 kótovaný paralelný A
2 Biotika a.s. 0031561900 SK1120004009 kótovaný paralelný A
3 OTP Banka Slovensko, a.s. 0031318916 SK1110001452 kótovaný paralelný A
4 OTP Banka Slovensko, a.s. 0031318916 SK1110004613 kótovaný paralelný A
5 OTP Banka Slovensko, a.s. 0031318916 SK1110016559 kótovaný paralelný A
6 OTP Banka Slovensko, a.s. 0031318916 SK1110017532 kótovaný paralelný A
7 OTP Banka Slovensko, a.s. 0031318916 SK1110019850 kótovaný paralelný A
8 OTP Banka Slovensko, a.s. 0031318916 SK1110020684 kótovaný paralelný A
9 Tatry mountain resorts, a.s. 0031560636 SK1120010287 kótovaný paralelný A