en en

Voľný trh

Aktuálny stav k 31. 03. 2021

Čís. r. Názov emitenta ICO ISIN TRH DRUH
1 BRANKO, a.s. 0031438181 SK1110001387 voľný A
2 CEMMAC a.s. 0031412106 CS0009007752 voľný A
3 Cestné stavby, a.s. 0031562957 CS0009018650 voľný A
4 DEVÍN BANKA a.s. v  konkurze 0031326331 SK1110001478 voľný A
5 DOLKAM Šuja a.s. 0031561870 CS0009013354 voľný A
6 Druhá strategická, a.s. 0035705027 SK1120005337 voľný A
7 EKOSTAV a.s. 0000681245 CS0005046754 voľný A
8 FRIGO, a.s. 0031379397 SK1120002433 voľný A
9 GARFIN HOLDING, a. s. 0031400434 SK1120005824 voľný A
10 GARFIN HOLDING, a. s. 0031400434 SK1120005832 voľný A
11 GARFIN HOLDING, a. s. 0031400434 SK1120009461 voľný A
12 GEOCOMPLEX, a.s. 0031322638 CS0009003553 voľný A
13 Hotel Flóra, a.s. 0031420664 SK1110000439 voľný A
14 Hotel Flóra, a.s. 0031420664 SK1110000421 voľný A
15 Hotel Flóra, a.s. 0031420664 SK1110003508 voľný A
16 Hydromeliorácie a.s. 0031410031 CS0005049758 voľný A
17 CHEMINVEST, a.s. 0000677957 CS0008468351 voľný A
18 CHEMOLAK a.s. 0031411851 CS0009006754 voľný A
19 KT INVEST, a.s. 0036026620 SK1120004751 voľný A
20 Kúpele Dudince, a.s. 0031642713 SK1120003993 voľný A
21 Kúpele Dudince, a.s. 0031642713 SK1120007994 voľný A
22 KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. 0031714455 SK1120003076 voľný A
23 OSIVO a.s. 0031562965 SK1120007242 voľný A
24 PLASTIKA a.s. 0000152781 CS0008466454 voľný A
25 Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. 0000155012 CS0008466652 voľný A
26 Prvá strategická, a.s. 0035705001 SK1120005329 voľný A
27 SEMAT, a.s. 0034120076 SK1120002375 voľný A
28 Sereďský mäsový priemysel a.s. 0031412866 CS0009011259 voľný A
29 STP a.s. Michalovce 0031650058 CS0009020359 voľný A
30 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK1110001502 voľný A
31 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK1110015510 voľný A
32 VIPO a.s. 0031409911 CS0009005152 voľný A
33 VUNAR, a.s. 0031411444 CS0009005855 voľný A
34 Zlievareň SEZ Krompachy a.s. 0031651283 CS0005059955 voľný A
35 ZTS Inmart a.s. 0031562361 CS0009014857 voľný A
36 ZTS Sabinov, a.s. 0000590797 SK1120005071 voľný A
37 ZTS Výskum.-vývoj.ústav Košice,a.s. 0031651585 CS0009022157 voľný A