en en

Kótovaný hlavný trh

Aktuálny stav k 31. 03. 2021

Čís. r. Názov emitenta IČO ISIN TRH DRUH
1 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120004987 kótovaný hlavný D
2 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120007543 kótovaný hlavný D
3 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120008665 kótovaný hlavný D
4 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120008673 kótovaný hlavný D
5 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120008871 kótovaný hlavný D
6 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120008954 kótovaný hlavný D
7 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120009044 kótovaný hlavný D
8 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120009762 kótovaný hlavný D
9 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120010430 kótovaný hlavný D
10 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120011420 kótovaný hlavný D
11 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120011636 kótovaný hlavný D
12 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120012220 kótovaný hlavný D
13 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120012691 kótovaný hlavný D
14 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120013400 kótovaný hlavný D
15 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120014150 kótovaný hlavný D
16 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120014184 kótovaný hlavný D
17 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4120015173 kótovaný hlavný D
18 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4000017133 kótovaný hlavný D
19 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4000017059 kótovaný hlavný D
20 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4000017158 kótovaný hlavný D
21 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4000017166 kótovaný hlavný D
22 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4000017398 kótovaný hlavný D
23 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4000017380 kótovaný hlavný D
24 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0000151742 SK4000018958 kótovaný hlavný D