en en

Kótovaný paralelný trh

Aktuálny stav k 31. 03. 2021

Čís. r. Názov emitenta IČO ISIN TRH DRUH
1 Československá obchodná banka, a.s. 0036854140 SK4120008640 kótovaný paralelný D
2 Československá obchodná banka, a.s. 0036854140 SK4120008178 kótovaný paralelný D
3 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120014572 kótovaný paralelný D
4 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120014564 kótovaný paralelný D
5 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120005505 kótovaný paralelný D
6 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151654 SK4120005927 kótovaný paralelný D
7 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120004946 kótovaný paralelný D
8 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120005547 kótovaný paralelný D
9 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120005679 kótovaný paralelný D
10 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120006271 kótovaný paralelný D
11 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120008228 kótovaný paralelný D