en en

Voľný trh

Aktuálny stav k 31. 03. 2021

Čís. r. Názov emitenta ICO ISIN TRH DRUH
1 Across Funding, a.s. 0050514580 SK4120013541 voľný D
2 Across Funding, a.s. 0050514580 SK4120014309 voľný D
3 Across Funding, a.s. 0050514580 SK4120014903 voľný D
4 Across Funding, a.s. 0050514580 SK4000015434 voľný D
5 Across Funding, a.s. 0050514580 SK4000017471 voľný D
6 Across Properties, a.s. 0050380621 SK4000016002 voľný D
7 Across Properties, a.s. 0050380621 SK4000016796 voľný D
8 Across Properties, a.s. 0050380621 SK4000017588 voľný D
9 Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. SV430 SK4000018206 voľný D
10 Auctor Finance,s.r.o. 0051901811 SK4000018149 voľný D
11 Aquila Real Asset Finance III a.s. 0052143058 SK4000015566 voľný D
12 BENCONT GROUP, a.s. 0044119895 SK4120014838 voľný D
13 CS Apparel Group a.s. 0008261512 SK4000016135 voľný D
14 Československá obchodná banka, a.s. 0036854140 SK4120012063 voľný D
15 Československá obchodná banka, a.s. 0036854140 SK4120012808 voľný D
16 Československá obchodná banka, a.s. 0036854140 SK4120013053 voľný D
17 Československá obchodná banka, a.s. 0036854140 SK4120013483 voľný D
18 EMMA GAMMA FINANCE a.s. 0050897942 SK4000015210 voľný D
19 EUROVEA, a.s. 0035825600 SK4120011883 voľný D
20 Eurovea byty, a.s. 0050957414 SK4000015723 voľný D
21 Eurovea 2 financing, s.r.o. 0052769071 SK4000016903 voľný D
22 Eurovea 2 financing, s.r.o. 0052769071 SK4000018487 voľný D
23 GEVORKYAN, s.r.o. 0036017205 SK4120012162 voľný D
24 GEVORKYAN, s.r.o. 0036017205 SK4120014994 voľný D
25 HB REAVIS Finance SK III s.r.o. 0047258560 SK4120012311 voľný D
26 HB REAVIS Finance SK III s.r.o. 0047258560 SK4120012634 voľný D
27 HB REAVIS Finance SK III s.r.o. 0047258560 SK4120012915 voľný D
28 HB REAVIS Finance SK III s.r.o. 0047258560 SK4120013384 voľný D
29 HB REAVIS Finance SK IV s.r.o. 0050815873 SK4120013244 voľný D
30 HB REAVIS Finance SK V s.r.o. 0051927802 SK4120014853 voľný D
31 HB REAVIS Finance SK V s.r.o. 0051927802 SK4000016218 voľný D
32 HB REAVIS Finance SK V s.r.o. 0051927802 SK4000015814 voľný D
33 HB REAVIS Finance SK VI s.r.o. 0052473317 SK4000015590 voľný D
34 HB REAVIS Finance SK VII s.r.o. 0052843114 SK4000017729 voľný D
35 HB REAVIS Finance SK VII s.r.o. 0052843114 SK4000018198 voľný D
36 HB REAVIS Finance SK VII s.r.o. 0052843114 SK4000018586 voľný D
37 HB REAVIS Finance SK VII s.r.o. 0052843114 SK4000018701 voľný D
38 I.D.C. Holding, a.s. 0035706686 SK4120009366 voľný D
39 I.D.C. Holding, a.s. 0035706686 SK4120009374 voľný D
40 I.D.C. Holding, a.s. 0035706686 SK4120011859 voľný D
41 I.D.C. Holding, a.s. 0035706686 SK4120011891 voľný D
42 I.D.C. Holding, a.s. 0035706686 SK4120014267 voľný D
43 J&T ENERGY FINANCING EUR I, a.s. 0051142074 SK4120013772 voľný D
44 J&T ENERGY FINANCING EUR II, a.s. 0051143062 SK4120013764 voľný D
45 J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s. 0051579642 SK4120014051 voľný D
46 J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a.s. 0051479982 SK4120014101 voľný D
47 J&T ENERGY FINANCING EUR V, a.s. 0051888777 SK4120014697 voľný D
48 J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a.s. 0052312305 SK4120015181 voľný D
49 J&T ENERGY FINANCING EUR VII, a.s. 0052396274 SK4000015673 voľný D
50 J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a.s 0052491218 SK4000016028 voľný D
51 J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a.s. 0052491196 SK4000015905 voľný D
52 J&T ENERGY FINANCING EUR X, a.s. 52661261 SK4000016689 voľný D
53 J&T Global Finance IX., s.r.o. 0051836301 SK4120014556 voľný D
54 J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC HE260821 SK4000016846 voľný D
55 JTRE Financing, s.r.o. 0051675579 SK4120014416 voľný D
56 JTRE financing 2, s.r.o. 0051663686 SK4120014283 voľný D
57 JOJ Media House a.s. 0045920206 SK4120011222 voľný D
58 JOJ Media House a.s. 0045920206 SK4120014390 voľný D
59 Lucron Finance, s.r.o. 0051716054 SK4120014234 voľný D
60 Nova Green Finance, a.s. 0050335588 SK4120011917 voľný D
61 Nova Green Finance, a.s. 0050335588 SK4120011933 voľný D
62 Nova Green Finance, a.s. 0050335588 SK4120011925 voľný D
63 Nova Real Estate Finance, a.s. 0050788701 SK4120013079 voľný D
64 Nova Real Estate Finance, a.s. 0050788701 SK4120013335 voľný D
65 Nova Real Estate Finance, a.s. 0050788701 SK4120013327 voľný D
66 Nova Real Estate Finance, a.s. 0050788701 SK4120013731 voľný D
67 Nova Real Estate Finance, a.s. 0050788701 SK4120013921 voľný D
68 Pro Partners Holding, a.s. 0047257521 SK4120013681 voľný D
69 Pro Partners Holding, a.s. 0047257521 SK4120013673 voľný D
70 Pro Partners Holding, a.s. 0047257522 SK4000016580 voľný D
71 Retail Property Finance I, s.r.o 0052261913 SK4000015301 voľný D
72 Retail Property Finance II, s.r.o. 0052574141 SK4000016390 voľný D
73 Retail Property Finance III, s.r.o. 0052573354 SK4000016531 voľný D
74 SAZKA Group Financing a.s. 0051142317 SK4120013475 voľný D
75 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120007907 voľný D
76 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120008111 voľný D
77 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120008442 voľný D
78 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120008749 voľný D
79 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120008947 voľný D
80 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120009218 voľný D
81 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120009804 voľný D
82 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120009895 voľný D
83 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120009333 voľný D
84 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120010034 voľný D
85 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120010075 voľný D
86 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120010489 voľný D
87 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120010950 voľný D
88 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120010968 voľný D
89 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120011321 voľný D
90 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120011586 voľný D
91 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120011552 voľný D
92 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120011602 voľný D
93 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120011644 voľný D
94 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120011768 voľný D
95 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120011875 voľný D
96 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120011974 voľný D
97 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120012014 voľný D
98 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120012089 voľný D
99 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120012295 voľný D
100 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120012410 voľný D
101 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120012303 voľný D
102 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120012683 voľný D
103 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120012675 voľný D
104 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120012857 voľný D
105 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120012816 voľný D
106 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120012873 voľný D
107 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120013020 voľný D
108 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120013087 voľný D
109 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120013194 voľný D
110 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120013301 voľný D
111 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120013236 voľný D
112 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120013392 voľný D
113 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120013442 voľný D
114 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120013434 voľný D
115 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120013707 voľný D
116 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120013715 voľný D
117 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120013939 voľný D
118 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120014242 voľný D
119 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120014457 voľný D
120 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120014523 voľný D
121 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120014507 voľný D
122 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120014754 voľný D
123 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120014796 voľný D
124 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120014812 voľný D
125 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120014770 voľný D
126 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120014929 voľný D
127 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4120015017 voľný D
128 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4000015319 voľný D
129 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4000015293 voľný D
130 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151653 SK4000015400 voľný D
131 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151654 SK4000016895 voľný D
132 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151655 SK4000016762 voľný D
133 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151656 SK4000016853 voľný D
134 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151656 SK4000017463 voľný D
135 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151656 SK4000017364 voľný D
136 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151656 SK4000017372 voľný D
137 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151656 SK4000017190 voľný D
138 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151656 SK4000017745 voľný D
139 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151656 SK4000017737 voľný D
140 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151656 SK4000017927 voľný D
141 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0000151656 SK4000018578 voľný D
142 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK4120008137 voľný D
143 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK4120010711 voľný D
144 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK4120011461 voľný D
145 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK4120011578 voľný D
146 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK4120012238 voľný D
147 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK4120012576 voľný D
148 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK4000015525 voľný D
149 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK4000017406 voľný D
150 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK4000018040 voľný D
151 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK4000018057 voľný D
152 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK4000018628 voľný D
153 Tatra banka, a.s. 0000686930 SK4000018636 voľný D
154 Tatry mountain resorts, a.s. 0031560636 SK4120014598 voľný D
155 Tatry mountain resorts, a.s. 0031560636 SK4000018255 voľný D
156 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky 0047251336 SK4120010208 voľný D
157 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky 0047251336 SK4120010752 voľný D
158 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky 0047251336 SK4120011123 voľný D
159 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky 0047251336 SK4120011131 voľný D
160 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky 0047251336 SK4120011305 voľný D
161 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120008608 voľný D
162 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120008624 voľný D
163 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120008939 voľný D
164 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120009887 voľný D
165 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120010364 voľný D
166 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120010794 voľný D
167 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120011065 voľný D
168 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120011149 voľný D
169 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120011529 voľný D
170 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120012469 voľný D
171 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120012824 voľný D
172 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120013251 voľný D
173 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120014168 voľný D
174 Všeobecná úverová banka, a.s. 0031320155 SK4120014531 voľný D
175 ZWIRN area s.r.o. 0051811391 SK4120015140 voľný D
176 ZWIRN area s.r.o. 0051811391 SK4120015132 voľný D