en en

Právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú súhlas NBS na uplatnenie práva výkupu "squeeze out" (zákonná úprava do 31.12.2018)

Obchodný názov – meno osoby,
ktorá má súhlas NBS na uplatnenie
práva výkupu „squeeze out“
Názov cieľovej spoločnosti,
na ktorej akcie sa právo
výkupu uplatňuje
ISIN CP1*
akcií cieľovej spoločnosti
Menovitá hodnota akcií CP1* cieľovej spoločnostiČíslo rozhodnutia NBS a dátum
udelenia súhlasu na uplatnenie
práva výkupu
Protiplnenie stanovené v EURProtiplnenie stanovené v SKKCenný papier CP2*, za ktorý sa vymieňaju akcie cieľovej spoločnosti. Názov/ISIN/menovitá hodnotaProtiplnenie výmenný pomer cenných papierov CP1:CP2*Lehota, v ktorej možno
právo výkupu uplatniť
od – do
Ing. Alžbeta JanusováMINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 PrešovSK112000259933,1939NBS1-000-030-770
100-000-142-472
19.12.2018
78,65***od 21.10.2018
do 21.1.2019
SC FOOD, AGRO&INDUSTRIAL a.s., Praha, Česká republikaPoľnonákup HONT a.s., Hontianske NemceCS000901465933,19 EURODT-8921/2014-2; 19.9.201429,40***9.7.2014- 8.10.2014
COLAS SA, FrancúzskoInžinierske stavby a.s., KošiceCS000506035933,193919 EURODT-1006/2012; 31.01.20121,50***30.12.2011- 30.03.2012
Achmea B.V., HolandskoUnion poisťovňa a.s., BratislavaSK1110000801 SK111000087633,20 EURODT-1007/2012; 26.01.201271,27***3.12.2011 – 3.3.2012
BONGRAIN EUROPE S.A.S., Viroflay, FrancúzskoLiptovská mliekareň, a.s., Liptovský MikulášCS00090181551 000 SkOPK-17356-2008 z 25.11.200853,021 597**16.9.2008 – 15.12.2008
Sudop Internationál B.V., Barendrecht, Holandské kráľovstvoDOPRAVOPROJEKT a.s., BratislavaCS00090014581 000 SkOPK-13818-2007 z 20.11.2007*8 617**27.10.2007 – 26.1.2008

Upozornenie:
Osoba, ktorá uplatňuje právo výkupu akcií od akcionárov cieľovej spoločnosti ešte pred udelením súhlasu NBS, je podľa § 118i zákona č. 566/2001 Z.z. povinná upozorniť akcionárov cieľovej spoločnosti, že uplatnenie tohto práva je podmienené súhlasom NBS.