en en

Predaj nakrátko (tzv. "Short selling")

Na základe článku 9 Nariadenia (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie Národná banka Slovenska zverejňuje zoznam čistých krátkych pozícií. V súčasnosti Národná banka Slovenska neobdržala žiadnu takúto notifikáciu.