en en

Verejná ponuka cenných papierov

Zoznam schválených prospektov CP od 1.8.2005

2.45 MB

Notifikácie prospektov z iných členských štátov do 3.2.2021

773.36 kB

Notifikácie prospektov z iných členských štátov od 3.2.2021 je možné nájsť v registri ESMA