en en

Spôsobilosť a vhodnosť osôb v pobočke zahraničnej banky

Spôsobilosť a vhodnosť osôb v pobočke zahraničnej banky – Vzor vyhlásenia kandidáta na účely jeho posúdenia pre navrhovanú funkciu v pobočke zahraničnej banky podľa čl. 2 metodického usmernenia č. 8/2022