en en

Upozornenie na činnosť spoločnosti Poštová spoločnosť s.r.o.

22. 11. 2017 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska upozorňuje verejnosť, že spoločnosť Poštová spoločnosť s.r.o., so sídlom Sklenárska 6, 811 02 Bratislava, IČO: 46 839 313, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 84457/B, nemá od Národnej banky Slovenska oprávnenie na výkon činnosti v oblasti finančného trhu a nepodlieha jej dohľadu.