en en

Oznámenie o zasielaní predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov v elektronickej podobe

Národná banka Slovenska oznamuje dohliadaným subjektom v oblasti kolektívneho investovania, že na účely zasielania informácií a dokumentov v zmysle § 187 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (kľúčové informácie pre investorov, predajné prospekty spravovaných subjektov kolektívneho investovania) v elektronickej forme zriadila nasledovnú e-mailovú schránku: pp_kiid@nbs.sk
Dokumenty a informácie je potrebné zasielať vo formáte .pdf umožňujúcom vyhľadávanie predložených informácií, prípadne vo formáte .rar alebo .zip.
Uvedené dokumenty a informácie je možné zasielať v elektronickej podobe od 1. decembra 2015.