en en

20201112-01

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Subjekt: NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.
Číslo rozhodnutia: č. z.: 100-000-258-757 k č. sp.: NBS1-000-054-839
Dátum vydania rozhodnutia: 5. 11. 2020
Dátum vykonateľnosti rozhodnutia: 6.11.2020
Oblasť rozhodnutia: poisťovníctvo
Typ rozhodnutia: sankčné
Textová časť:
Predbezne_opatrenie_NOVIS_20201105.pdf [.pdf, 270.5 kB] Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať opravný prostriedok (nie je právoplatné). Bez ohľadu na uvedené, rozhodnutie musí byť dodržiavané od 6.11.2020 (je vykonateľné) podľa § 25 ods. 4 v spojení s § 28 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom. Interim_measure_NOVIS_20201105_english.pdf [.pdf, 243.8 kB]