en en
Ako mám postupovať, ak nemám záujem vlastniť „bezcenné“ cenné papiere?
Informácie pre majiteľov tzv. „bezcenných“ cenných papierov (laické vyjadrenie cenných papierov bez trhovej hodnoty) sú uvedené na webovej stránke Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.: www.cdcp.sk.