en en
Ako môžem zistiť či som držiteľom akcii z prvej vlny kupónovej privatizácie alebo či mám vedený účet majiteľa cenných papierov?
Podrobné informácie ako zistiť, či ste majiteľom cenných papierov a či máte vedený účet majiteľa cenných papierov,  nájdete na webovej stránke Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., v sekcii Overenie existenie účtu pre majiteľa.