en en
Ako postupuje platobná inštitúcia, AISP, poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu alebo limitovaný poskytovateľ pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky?
Odpoveď:
Táto otázka patrí do pôsobnosti Ministerstva financií SR. Pripájame relevantnú informáciu tu.