en en
Aký je rozdiel medzi doteraz štandardnou a okamžitou platbou?
Zásadný rozdiel je v spracovaní a vo vyrovnaní okamžitých platieb.
Štandardné platby sú spracovávané niekoľkokrát za deň, v dávkach, ich clearing a vyrovnanie sa uskutoční v rámci uzávierky dňa. Príjemca v inej banke má preto prostriedky dostupné až na nasledujúci pracovný deň. Okamžité platby sú spracované jednotlivo, t. j. akonáhle banka zistí, že ide o okamžitú platbu, je spracovaná a vyrovnaná v reálnom čase. Príjemca má prostriedky dostupné okamžite, do pár sekúnd.