en en
Akým spôsobom môže spoločnosť so sídlom z UK, ktorá má povolenie na poskytovanie platobných služieb/vydávanie elektronických peňazí od britského orgánu dohľadu poskytovať tieto služby v Slovenskej republike?
Odpoveď: Prehľadnú odpoveď nájdete v nasledovnom stanovisku tu