en en
Chceli by sme vykonávať identifikáciu a overovanie klienta bez jeho fyzickej prítomnosti (tzv. online onboarding klienta). Ako máme postupovať z hľadiska AML predpisov?
Odpoveď: Ide o problematiku, ktorú rieši § 8 ods. 1 písm. a), § 12 ods. 2 písm. a) a §20a ods. 1 a 2 zákon o AML. Odporúčame postupovať v súlade so stanoviskom Národnej banky Slovenska a metodickým pokynom Finančnej spravodajskej jednotky.