en en
Čo je TIPS?
Je to nová služba (Target Instant Payment Settlement) na vyrovnanie okamžitých platieb, ktorej prevádzku spustil Eurosystém dňa 30. 11. 2018.