en en
Je výška okamžitej platby limitovaná?
Maximálna výška okamžitej platby je dnes 100 000 €. Banky si však individuálne môžu určiť ako maximum nižšiu sumu, napríklad 5000 €,
ale vždy len na strane banky, ktorá peniaze posiela.