en en
10. Kde nájdem aktuálne informácie o finančnej stabilite na Slovensku?
Aktuálne nastavenie jednotlivých nástrojov sa dá nájsť v časti Nástroje finančnej stability. V časti Publikácie finančnej stability sa zverejňujú Správy o finančnej stabilite, Makroprudenciálne komentáre, analytické komentáre a výskumné štúdie. V časti Údaje sú zverejnené vybrané ukazovatele súvisiace s finančnou stabilitou. Všeobecné teoretické informácie sa dajú nájsť v časti O finančnej stabilite.