en en
Kde nájdem podrobné informácie o migrácii na SEPA na Slovensku?
Migrácia na SEPA v SR sa riadila Implementačným plánom pre zavedenie SEPA v SR verzia 4.0. Implementačný plán je publikovaný aj na webovej stránke NBS.