en en
Kde sa na webovej stránke NBS nachádza zoznam obchodníkov s cennými papiermi?
Zoznam sa nachádza v sekcii Dohľad nad finančným trhom / Zoznam dohliadaných subjektov.  Vyberte kategóriu Trh cenných papierov.