en en
Kde sa nachádza na webovej stránke NBS zoznam bánk?
Národná banka Slovenska vedie zoznam všetkých úverových inštitúcii,  ktoré majú oprávnenie vykonávať svoju činnosť na území SR sa nachádza v Databáze subjektov finančného trhu v časti Bankovnictvo, platobné služby a elektronické peniaze.