en en
Kde sa nachádza na webovej stránke NBS zoznam nebankoviek?
Zoznam veriteľov a iných veriteľov (nebankových spoločností), ktoré majú oprávnenie vykonávať svoju činnosť na území SR sa nachádza v Databáze subjektov finančného trhu v časti Nebankoví veritelia.