en en
Kto môže vykonávať okamžité platby?
Okamžité platby môžu využívať všetci klienti: fyzické osoby, podnikatelia, veľkí firemní klienti aj verejné inštitúcie. Jedinou podmienkou je, aby banka platiteľa aj banka príjemcu poskytovali spracovanie okamžitých úhrad.