en en
Ktoré sú hlavné činnosti NBS?
NBS v súčasnosti plní svoje funkcie v oblastiach:
  • podieľa sa na spoločnej menovej politike eurozóny
  • dohliada na fungovanie finančného trhu
  • zabezpečuje ochranu práv finančného spotrebiteľa
  • vydáva eurové bankovky a mince a zabezpečuje obeh peňazí
  • prevádzkuje platobné systémy
  • zbiera a zverejňuje štatistické informácie
  • uskutočňuje ekonomický výskum
  • pripravuje legislatívu v rozsahu svojej pôsobnosti
  • reprezentuje SR v medzinárodných inštitúciách