en en
Môže Národná banka Slovenska vykonať opravu údajov v RBUZ?
Nie. Národná banka Slovenska nemá právo zmeniť údaje zapísané v registri. Zmeny v údajoch môže v registri vykonať iba komerčná banka, ktorá tieto údaje do registra zapísala.