en en
Môžu SEPA okamžité platby používať aj štáty, ktorých menou nie je euro (Spojené kráľovstvo, Švédsko či Poľsko)?
Hoci mnohé štáty zaviedli okamžité platby už dávnejšie (Maďarsko, Česko, Poľsko…), môžu sa uskutočniť len u nich doma a v domácej mene. SEPA okamžité platby , ktoré sú v súlade so schémou SEPA Instant Credit Transfer scheme, do ktorej sa zapája aj Slovensko, fungujú síce iba v mene euro, no cezhranične. V praxi to bude fungovať tak, že ak britská či dánska banka je súčasťou SEPA Instant Credit Transfer schémy, tak táto banka je pripravená na prijatie platby aj v mene euro a budete môcť z účtu na Slovensku poslať okamžitú platbu na účet v tejto zahraničnej banke. Viac informácií o štátoch, ktoré využívajú SEPA okamžité platby, sú k dispozícií na stránke SEPA Instant Credit Transfer.