en en
Prečo sa zaviedli okamžité platby?
Dnešný svet potrebuje, aby boli platby rýchlejšie, keďže sa všetko okolo nás digitalizuje. Zároveň je potrebné zjednotiť poskytovanie okamžitých platieb v mene euro naprieč rôznymi krajinami, aby sa predišlo poskytovaniu tohto typu platieb len na lokálnej úrovni. Klienti tak budú môcť realizovať platby v eurách v reálnom čase, aj cezhranične. Nebude rozdiel v rýchlosti platby v rámci Slovenska, alebo napríklad, zo Slovenska do Portugalska. Podmienkou bude len, aby boli obe banky súčasťou schémy okamžitých platieb.